Acest parteneriat strategic pentru tineri numit "CAREER DEVELOPMENT OF DEAF YOUNG PEOPLE IN DRAMA" este axat pe un grup tinta de 30 de participanti surzi din doua tari: România si Scotia. Parteneriatul implica trei instituii:

1. Solar Bear LTD - Glasgow, Scotland, email: angela@solarbear.uk.org  website: http://www.solarbear.org.uk 

2. Asociatia Window Romania - Craiova, email: windoww.romania    website: www.asociatiawindow.ro

3. Teatrul National "Marin Sorescu" - Craiova Romania, email: teatrulnationalcraiova@yahoo.com, website: www.tncms.ro 

 
Solar Bear LTD are o înalta competenta în furnizarea de servicii specifice tinerilor  si adultilor surzi. Organizatia va oferii  15 tineri din grupul tinta.

Asociatia Window România au o mare implicare în formarea grupului tinta si va oferi, de asemenea, 15 tineri surzi. Oraganizatia a implementat in ultimii 8 ani proiecte pentru tineri si elevi surzi in domeniul cultural, al Limbajului Mimico Gestual si al integrarii socio-profesionale ale acestora.

Teatrul National "Marin Sorescu", este o institutie publica de cultura cu foarte mare notorietate în România si va fi responsabil pentru formarea la nivel înalt a grupului tinta.

Tema acestui parteneriat este dezvoltarea unor competente de nivel înalt în teatru pentru 30 de tineri surzi prin organizarea de trei ateliere de lucru organizate de institutiile partenere. Obiectivele proiectului sunt în stransa concordanta cu nevoile grupului tinta.
 
Inovatia acestui proiect cuprinde formarea si schimbul de experienta în domeniul artelor pentru 30 de tineri cu deficiente de auz, prin utilizarea unor tehnici si programe unice în tarile partenere. Beneficiari pentru tinerii cu dizabilitati din cadrul proiectului se dezvolta personal si profesional, dar ei pot deveni, de asemenea, modele pentru tinerii cu dizabilitati din Europa, care nu se angajeaza în astfel de activitati conform potentialului lor de performanta.