METODOLOGIE PRIVIND PREDAREA TEATRULUI LA PESOANELE SURDE

Metodologie de lucru adaptata tinerilor surzi pentru producerea spectacolelor de teatru
Aceasta metodologie include strategii de predare adaptate la tipul de deficienta, respectiv de auz, astfel incat tinerii surzi isi  vor îmbunatati abilitatile artistice in domeniul teatrului si a celor digitale, in scopul de a realiza efecte speciale in productia de teatru

Career Development for deaf young people in drama”

Sinopsis: Acest curriculum a fost creat cu scopul pentru tinerii surzi sa dobandeasca noi metode de expresivitate artistica prin limbajul gesturilor, ajutandu-le astfel sa descopere semnele de teatru, de a dezvolta imaginaTia lor, si sa-si asume mijloacele de exprimare personalitatea lor artistica.

 

Grup tinta:        30 tineri surzi                  

 Durata traning-ului  6 zile,7ore/zi (42 ore)  

Obiective generale:

Dezvoltarea abilitatilor de teatru

Dezvoltarea competenTelor digitale in producerea de spectacole de teatru

Obiective particulare:

Definirea termenilor specifici ai limbajului teatral

Stimularea creativitatii prin jocuri specifice ale artei active

Comunicarea non-verbala, prin mijloace specifice de exprimare

Descoperirea de noi semne in crearea exercitii scenice

Noile metode de creare a caracterului dramatic

Factori de risc tehnicii teatrale specifice in efectuarea antrenamentului pitoresc

Crearea de instrumente de lucru in dobandirea expresivitatii artistice

        

No.

 COMPETENTE SPECIFICE

TEMA

METODE,ACTIVITATI DE INVATARE,MATERIALE DE INVATARE

CRITERII DE PERFORMANTA

      1

Definirea termenilor specifici ai limbajului teatral

 

Terminologii noi

Impreuna cu formatorii lor, tinerii vor crea exerciTii specifice, pornind de la acTiunile obisnuite ale vieTii de zi cu zi, si le va transpune scenic, prin utilizarea limbajului corporal. Scopul acestor exerciTii se refera la miscarile de control pe care actorii ar trebui sa aiba, in relaTia cu un obiect imaginar, si la crearea imaginii artistice a personajului. Exercitarea dramatica consta dintr-o poveste scurta, inclusiv o turnura a evenimentelor. Astfel, vom inTelege ca, in limbajul teatral, gestul este mai important decat cuvintele, iar exerciTiul va fi numit: "Cine sunt eu?"

AchiziTia de tehnici pentru a exprima o stare prin intermediul propriului corp.

Increderea intr-un singur imaginaTia proprie si stimularea acesteia cu scopul obTinerii performanTei artistice.

Studiu de caz: cautarea caracterului pitoresc prin presupunerea unei anumite atmosfere, de un anumit mod de mers pe jos, de gesturi

      2

Stimularea creativitaTii prin jocuri specifice ale artei active

Descoperirea spaTiului scenic si familiarizarea

Formatori si participanti vor juca jocuri scenice specifice, in scopul de a dobandi: concentrare, respectand sptTiul scenic si distanTa faTa de partener, relaTia cu partenerul de la copierea gesturile partenerului de a propune caractere care sunt diferite de la o personalitatea proprie. Acest curs se bazeaza in principal pe exercitarea de grup, precum si formarea unei echipe care sa lucreze impreuna, indiferent de personalitatea individuala. Denumirile exerciTiilor vor fi exact: autobuz, barca, oglinda, ziua buna !, cele trei spaTii, samurai, tu esti eu.

Familiarizarea cu spaTiul scenic

RelaTia cu spaTiul

AchiziTia de curajul de a propune soluTii scenice

Crearea unei relaTii cu partenerul etapa si dobandirea experienTei in ceea ce priveste zona de actiune

Cunoasterea de mijloace de expresivitate scenica

Auto-outdoing starea de zi cu zi, prin asumarea statului pitoresc

      3

Comunicarea non-verbala, prin intermediul mijloacelor specifice de exprimare a jocurilor scenice

Mijloace de comunicare fara cuvinte

MuTenie reprezinta una dintre cele mai importante mijloace de exprimare in care acTioneaza. Acesta este motivul pentru exercitarea scenic devine mai interesant atunci cand dezvoltat prin muTenie. MuTenie nu este tacere. Vom incerca sa cream un zgomot pitoresc, un zgomot de plastic, astfel incat acTioneaza pentru a deveni expresiv si pictural. Vom aborda tipul Grotowskian de exerciTiu in cazul in care miscarea este infinit, imaginaTia actorului este maxima, iar intuiTia lui nu poate da o forma miscarile corpului sau.

Dobandirea de instrumente de lucru in crearea personalitaTii artistice

Increderea in sine si in partenerul pitoresc

Transferul de mijloace personale de exprimare a personajului care urmeaza sa fie jucat si crearea unei noi tipologii

exprimare libera, fara constrangeri

Outdoing limitele si iesirea din zona de confort personal

      4

Descoperirea de noi semne in crearea exercitarea scenice

Inventivitate, imaginaTie, construire

Un limbaj comun, exprimat prin gesturi, trebuie sa fie descoperite, iar semnul teatral va fi creat dincolo de barierele de o anumita limba, o anumita tradiTie, o anumita religie, etc. Pornind de la calea cuiva de a acTiona pe scena, vom crea un exerciTiu in cadrul caruia fiecare participant sporeste momentul artistic. Inceputul este o acTiune banala, care va fi continuata de o alta, creand astfel o poveste ad-hoc, fara semne prestabilite. Semnul care este descoperit, impreuna cu partenerul si acTiunea care urmeaza sa fie construite va fi preluata de catre un alt partener, care creeaza noi acTiuni, care vor fi utilizate de catre urmatorul partener la ultimul actor care se inchide aceasta stare si apoi poate propune o noua acTiune, un semn nou - astfel, exerciTiul poate continua la nesfarsit. Numele acestui exerciTiu va fi povestea nu se termina niciodata.

 

 

Dezvoltarea spiritului de echipa

Descoperirea motivaTiile personale, in scopul de a construi relaTia scenica indiferent de mijloacele de expresie utilizate (gest, miscare, pauza)

Dezlipire in raport cu principiile competitive si crearea unor noi metode de abordare a unei noi situaTii speciale de zi cu zi

      5

Noi metode in crearea personajului dramatic

Principiul de joc

Actiune-contracare

Acest tip de exerciTiu se numeste Intalnire. In conformitate cu titlul, actorul porneste de la un simplu salut adresat partenerului / ei. ExerciTiul de reporneste cu o noua abordare si un nou tip de caracter. Participantii vor descoperi atat diferite tipuri de caractere si mai multe versiuni ale propriei lor personalitate. Este important ca ei sa forTeze imaginaTia lor de a descoperi o diversitate de stari, emoTiile si alter ego-uri.

InTelegerea principiului acTiunii si contracararii

Auto-cunoastere si cunoastere a partenerului

Depasind situaTiile limita, prin propriile lor metode descoperite in timpul exerciTiului scenic

      6

Factori de risc tehnicii teatrale specifice in crearea exerciTiului scenic

Terminologii noi

DiferenTa dintre scena si un alt spaTiu este reprezentat de limbajul pitoresc specific. In timp ce un vizitator intr-un muzeu este invitat sa ia o anumita direcTie, in scopul de a contempla o imagine celebru, actorul de pe scena este invitat sa efectueze o anumita acTiune pentru asa-numita gradina sau spre asa-numita curte. Un bar simplu in viaTa de zi cu zi este numita bar de musca in teatru. Lumina vine dintr-un loc care este un termen specific utilizat in teatre, sali de concerte etc. Vom descoperi termenii tehnici specifice utilizate in teatru si vom incerca sa le numim folosind limbajul gesturilor. Aceste cunostinTe este esenTiala pentru ca actorii sa nu aiba accidente in zona care acTioneaza.

 

 

 

 

 

 

Descoperirea spatiului conform terminologiei specifice create prin semne distincte.

Crearea de gesturi pentru a defini condiTiile tehnice specifice in teatru

Conceptul si inovaTie

Prin crearea de diversitate

      7

Crearea de noi instrumente de lucru in dobandirea expresivitaTii artistice

Crearea unei noi performanTe profesionale

Noi mijloace de expresie scenica si noi instrumente de lucru vor fi descoperite in timpul exerciTiilor scenice si familiarizarea cu personajele, precum si participarea atat a formatorilor si grupul Tinta reprezinta o oportunitate de a dezvolta o performanta distincta. Acesta este motivul pentru care este important sa se reuneasca exerciTiile intr-o poveste care va face experienTa spectacolului teatral posibil. Pe parcursul celor cateva zile ale workshop-ului, intreaga echipa va fi dedicata exclusiv activitaTii artistice, in scopul de a crea o performanTa perfecta de teatru in care fiecare detaliu va fi important: costume, miscari, expresivitatea, sunet si lumina.

ExperienTa repetiTie de teatru

Rolul logicii in poveste scenica

Importanta cronologiei in spaTiul dramatic

AchiziTia unei limbi specifc exprimat prin gesturi

Crearea de o performanTa prin utilizarea instrumentelor si a mijloacelor de exprimare profesionala

      8

Importanta experienTei scenice

.

Tehnici de creare a caracterului dramatic

Un actor demonstreaza, de asemenea, asumarea rolului in spaTiul non-scenic. Actorul este lucid si prezent asumandu-si rolul si caracterul chiar si atunci cand el / ea nu se afla pe scena, dar in vestiar, in camera de machiaj, in aripi, etc, precum si in viaTa de zi cu zi lui / ei. Actorul nu este separat de / caracterul ei lui si este in continua cautarea si construirea rolului. In acest stadiu, este important ca actorul sa inveTe sa acorde o atenTie la fiecare detaliu, pentru ca el / ea sa nu se indeparteze de experienTa rolului lui / ei - prin urmare, este necesar ca el / ea sa se stabileasca anumite reguli, pentru a decide cu un program fix, sa aiba grija de corpul lui / ei care exercita in mod permanent, si sa fie constienTi de modul de mers pe jos si in miscare.

Dezvoltarea atenTiei specifice in ceea ce priveste experienTa rolului

InTelegerea importanTei costumului si se completeaza pana

ProximitaTii la obiectele care sunt utilizate pe scena: concentrare, atenTie, responsabilitatea

 

 

 

 

SUGESTII METODOLOGICE

ExerciTiile trebuie sa fie predate de catre specialisti in domeniu care acTioneaza impreuna cu interpretii in limbaj mimico-gestual.

Zona de actiune devine cel mai important lucru in efectuarea antrenamentului pitoresc. Ea trebuie sa fie curate si utilizate numai in cazul in care actorul este gata sa-l introduceTi.

ExerciTiul de pitoresc se efectueaza dupa regulile au fost explicate si toata lumea a acceptat si le-a inTeles ..

Scopul exerciTiilor nu trebuie expuse inainte ca acTiunea sa aiba loc, deoarece acest lucru ar incetini procesul de creatie

Odata ce Curricula este respectat, tehnici valoroase si a unor noi metode pot fi create in timpul lucrului

Misiunea participanTilor in atelier este de a incerca sa execute exerciTii, indiferent de dificultatea lor, in scopul de a dobandi mijloacele necesare pentru a se exprima in zona pitoreasca.

Aceste ateliere se bazeaza pe activitatea prestata efectiv pe scena, pe acTiunea - fara a detalia modul de exprimare, in scopul de a stimula o cercetare permanenta -, si comunicarea continua, indiferent de limba sau modul de comunicare.

 

Career Development for deaf young people in drama”

Synopsis: Acest curriculum este creat in scopul insusirii de catre tinerii surzi a tehnicii de ecleraj scenic pornind de la notiuni de baza pana la crearea unei atmosfere specidice actului dramatic.

Grupul tinta:        30 tineri surzi

Durata: 1 zi  (7 ore)                                         

Obiective generale:

Development of drama skills

Development of digital skills in producing theatre performances

Obiective specifice:

Initiere in limbajul tehnic de specialitate

Rolul eclerajului in spatial scenic

Definirea termenilor de tehnica digitala

Crearea set-upului de lumini pentru o scena dramatica

 

No.

 SPECIFIC COMPETENCE

TOPIC

METHODS

TEACHING AIDS, LEARNING MATERIALS

PERFORMANCE CRITERIA

1

Initiere in limbajul tehnic de specialitate

New terminology

Participantilor li se vor prezenta directiile de aplicare a designului de lumini in contextual scenic stabilit. Se urmareste geografia spatiului. Se iau in considerare limitele si profunzimea scenei tinandu-se cont si de pozitia personajelor din spatiul respectiv.

Dobandirea unor tehnici de creare a spatiului folosindu-se de intensitatea luminii in functie de atmosfera ceruta. Tinerii isi insusesc notiunile de baza in ceea ce priveste difuzarea luminii pe scena cu ajutorul filtrelor de difuzie, a lentilelor fresnel.

 

2

Rolul eclerajului in spatiul scenic

Cunoasterea spatiului si a atmosferei spectacolului.

Trainerul prezinta punctele de interes care trebuie luminate in scena (accente pe personaje si actiuni, mai putin obiecte). Se foloseste lumina cu scopul de a amplifica situatia dramatica si de a crea racorduri intre scene.

Cunoasterea spatiului scenic

Raportarea la spatiu, personaje si obiecte.

Se va cunoaste perimetrul de actiune folosindu-ne de lumini concentrate obturate de voleti in vederea limitarii atentiei privitorului catre zona de interes.

Dobandirea notiunilor asupra anumitor parametri : cresterea si descresterea intensitatii, folosirea filtrelor colorate cu scop bine definit (perioadele unei zile, o atmosfera romantica, o actiune trenanta).

 

3

Definirea termenilor de tehnica digitala.

 

New terminology

Participantii vor folosi, asistati de trainer, consola de lumini si pupitrul programelor de comanda.

Dobandirea instrumentelor de lucru in crearea unei scene de teatru

Increderea in propria persoana si relatia cu ceilalti tehnicieni participansi la spectacolul de teatru (sunetist, scenograf, eventual masinisti)

Cunoasterea notiunilor de programare a luminilor speciale (folosirea consolei care se compune din : controler, mixer canale; faderul dedicat pentru fiecare canal si fader de master dimmer

Dobandirea tehnicilor de lucru cu siteme analogic si digital.

4.

Crearea set-upului de lumini pentru o scena dramatica

Originalitate, creatie artistica, tehnica de teatru

Trainerul ofera posibilitatea tinerilor de a imagina o scena dramatica bazandu-se pe efectele digiatale de creare a luminilor specifice scenei de teatru (dramatismul unei scene romantice la apus, luminarea unui personaj in interpretarea monologului, realizarea unei atmosfere de vara torida).

Incredere de sine in aprofundarea notiunilor invatate.

Dobandirea limbajului tehnic profesionist.

Cunoasterea instrumentelor de lucru necesare elaborarii actului dramatic din prisma efectuarii unui set-up corect si original.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTII METODOLOGICE

Exercitiile trebuie predate de specialisti in domeniului tehnicii de teatru

Spatiul scenic trebuie eliberat de orice obiect de recuzita nefolositor.

Aplicatia practica se executa dupa ce regulile au fost expuse si unanim acceptate si intelese.

Participantii la workshop au misiunea de a incerca sa lucreze alaturi de specialist respectand regulile profesioniste de folosire a echipamentului tehnic..

 

 

                    

Information

NoWordsArt - This is the official website of the project entitled "CAREER DEVELOPMENT OF YOUNG DEAF PEOPLE IN DRAMA", funded by the European Commission through the Erasmus +, Strategic Partnerships in the youth field. This site does not necessarily represent the opinion of the European Commission.

http://nowordsart.com/en/page/154